You are here
Home >
 • admin posted an update 2 months, 3 weeks ago

  การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ‘ต้องปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่’

  การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นการเต…[Read more]

 • admin posted an update 2 months, 3 weeks ago

  จังหวัดนครศรีธรรมราช ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันนี้(30 มี.ค.61) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเน…[Read more]

 • admin posted an update 2 months, 4 weeks ago

  ศอ.ปส.นครศรีธรรมราช ติดตามผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำเดือนมีนาคม 2561

  วันนี้(27 มี.ค.61) ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช(ศอ.ปส.จ.นศ.)ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ครั้งที่6/2561) โ…[Read more]

 • admin posted an update 2 months, 4 weeks ago

  ภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนงบซ่อมแซมศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ขณะที่เทศบาลนครฯ พร้อมพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงกับศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง และสวนศรีธรรมาโศกราช

  วันนี้(27 มี.ค.61) ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศาลหลักเมืองนครศ…[Read more]

 • admin posted an update 2 months, 4 weeks ago

  จีนเป็นอีกประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 และเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับไทยอย่างสูง ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยการค้าระหว่างไทยกับจีนได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ยางพารา” ของไทยที่ส่งออกไปยังจีน

  เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการผลิตยางรถยนต์มากที่สุดในโลก ทำให้มีความจำเป็นในก…[Read more]

 • admin posted an update 3 months, 1 week ago

  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
  นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจกำกับและติดตามผลปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธร…[Read more]

 • admin posted an update 3 months, 2 weeks ago

  คณะเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครศรีธรรมราช

  วันนี้(9 มี.ค.61) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงศ์กิตต์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและคณะ เข้าพบปะและรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง “การบริห…[Read more]

 • admin posted an update 4 months, 3 weeks ago

  28/01/61::อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เขต อ.ปากพนัง
  อ.ท่าศาลา ร่วมสนับสนุนกรณีค้นหาบุคคลสูญหาย พื้นที่ อ.ปากพนัง!!

  เวลา 14.39น. (วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561) ศูนย์วิทยุมูลนิธิประชาร่วมใจ รับแจ้งมีบุคคลสูญหายใต้น้ำ ที่เกิดเหตุริมคลองปากพนัง ใกล้เคียงท่าเรือเมล์ข้ามฝากปากพนังฝั่งตะวันออก ถ.พาณิชสัมพันธ์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง…[Read more]

 • admin posted an update 4 months, 3 weeks ago

  มหาวิทยาลัยกวางสี เตรียมตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ตั้งคณะทำงานเพื่อวางกรอบในการส…[Read more]

 • admin‘s profile was updated 6 months ago

 • admin posted an update 6 months, 4 weeks ago

  ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดแพรคลุมป้ายอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

  วันนี้(27 พ.ย.60) นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิด แพรคลุมป้ายอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์ราชการรองนาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน นายขจรเกียรติ ร…[Read more]

 • admin posted an update 7 months ago

  พมจ.นครศรีธรรมราช จัดงานสมัชชา สภาประชาชนคนคอน รวมพลคนจิตอาสา ขับเคลื่อนนครศรีฯ อยู่ดีมีสุข

  วันนี้(23 พ.ย.60) ที่หอประชุมโรงละครภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สมัชชา สภาประชาชนคนคอน รวมพลคนจิตอาสา ขั…[Read more]

 • admin posted an update 7 months ago

  จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีทอดผ้าป่าและมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

  วันนี้(23 พ.ย.60) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และพิธีมอบเงิ…[Read more]

 • admin posted an update 7 months ago

  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีพ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22-27 พ.ย.นี้

  วันนี้(21 พ.ย.60) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนคร…[Read more]

 • admin posted an update 7 months ago

  ยายเล่นมุข อยากกลับบ้านหาเงินกินเหล้า
  ยายจอมเหลี่ยมอ้างสามีไม่มารับนอนรอข้างถนนประชาชนช่วยค่ารถกลับนครปฐม คาดสามีไปมีเมียใหม่ประชาชนใจดีช่วยเงินค่ารถส่งกลับบ้าน จ.นครปฐม จับติดเล่นมุขเดิมตลอดมาหาเงินไปกินเหล้าขาว
  วันที่ 21 พ.ย. 2560เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิใต้เต็กตึ๊ง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เตรียมตัวเตร…[Read more]

 • admin posted an update 7 months, 1 week ago

  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระยะเริ่มแรก ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่…[Read more]

 • admin posted an update 7 months, 1 week ago

  พรุ่งนี้ (17 พ.ย.60) ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น.ติดตามรับฟัง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา) เข้าร่วมรายการ “สวัสดีเมืองนครฯ” ทาง สวท.นศ. FM.93.5 MHz, AM. 639 KHz, สวท.ทุ่งสง FM.97.0 MHz และวิทยุเครือข่ายที่รับสัญญาณ

 • admin posted an update 7 months, 1 week ago

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช ส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

  วันนี้(16 พ.ย.60) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช…[Read more]

 • admin posted an update 7 months, 1 week ago

  เชิญชวนชาวนครศรีธรรมราช แสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยกระทรงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมอ…[Read more]

 • admin posted an update 7 months, 3 weeks ago

  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง
  วันนี้(30 ต.ค.60) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยกรณีที่จะเกิดฝนต…[Read more]

 • Load More
Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์