กลุ่มจิตอาสาเมืองคอนลุยสร้างบ้านให้ปลาในวันแม่ กับโครงการบ้านปลา 12 สิงหาคมที่อ่าวปากพญา

โครงการบ้านปลา 12 สิงหาคม 61 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น แสงทองเขาหลวง นครศรีธรรมราชประธานชมรม นาย สุรพล ชิดเชี่ยว นาย เสือชัย มีดำ รองประธานชมรม นาย วัฒนา สินทะ ที่ปรึกษาชมรมแสงทองเขาหลวง พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกว่า60คน และ สโมสรโรตารี่ศรีธรรมาโศกราช นายสุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์ นายกสมาคมโรตารี่ ร ต สมปอง คำแก้ว รองนายก สโมสรโรตารี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสโมสรทุกฝ่าย ประชาชนทั่วไป จิตอาสาต่างๆพร้อมกันที่ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธืหอยแคลง ตำบลปากพญา อ เมือง จ ว น ศ โดยมี นายประยุทร แซ่ลิ้ม ประธานกลุ่มให้การต้อนรับ เมื่อใด้เวลา 10.00น ก็ใด้นำใม้ไผ่ลงเรือเพื่อไปทำการสร้างบ้านปลา ใม้ไผ่ดังกล่าวใด้มาจาก เงิบสบทบทุนของจิตอาสา ห้างร้านต่างๆ ชมรมแสงทองเขาหลวง และสโมสรโรตารี่ จำนวนกว่า500ลำ ความยาวของแต่ละลำราว5เมตร จะสร้างบ้านปลาใด้ประมาน100กระ โจม โดยนำลงเรือบรรทุกจำนวน3ลำ แพอีก1ลำ โดยการสร้างบ้านปลาสร้างห่างฝังออกไปประมาน600 เมตร นายประยุทร แซ่ลิ้ม ประธานกลุ่มอนุรักกล่าวว่า ประโยชน์ของการสร้างบ้านปลาคือ บ้านปลาจะช่วยให้ปลา หอย สัตว์ทะเลวางใข่ เนื่องจากใม้ไผ่ที่ปักเป็นกระโจมจะช่วยกันเรือหรือสิ่งต่างๆเข้าใกล้บ้านปลา และกันชาวประมงที่ทำประมงผิดกฎหมายลากอวนใกล้ชายฝั่ง ที่ใด้สร้างไปก่อนหน้านี้ประมาน200กระโจมแล้ว ถือว่าเป็นโครงการที่ได้เพิ่มผลผลิตทางทะเลเป็นอย่างมาก

ทางด้านนายประยุทร แซ่ลิ้ม ประธานกลุ่ม อนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์หอยแครง ต.ท่าซัก  กล่าวว่า ในการสร้างบ้านปลามีประโยชน์มากในด้านอื่น ๆ โดยยังช่วยชะลอคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่งให้ลดความรุนแรงลงได้  กลุ่มชาวประมงที่หากินด้วยการทำประมงผิดกฎหมายไม่สามารถลากอวนใกล้ชายฝั่งได้เพราะมีกระโจมไม้ไผ่บ้านปลาปักกั้นไว้  และยังป้องกันกันเรือของชาวประมงไม่ให้เข้าใกล้บ้านปลาทำให้สัตว์ทะเลมีพื้นที่อาศัยและวางไข่ในกระโจมไม้ไผ่หรือบ้านปลาได้โดยสะดวก ท่านใดต้องการเข้ามาศึกษาดูงานในโครงการและร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ คุณ ประยุทธ์  แซ่ลิ้ม โทร 087 6251750.

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์