You are here

MOU เงินกู้นอกระบบเมืองคอน จะเป็นผลหรือเป็นน้ำในการเติมโตแบบก้าวกระโดดระบาดหนักในทุกชุมชน

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ ขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์
      เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเพราะทุกวันนี้ การเติมโตของกลุ่มนายทุนเงินกู้ เติมโตแบบก้าวกระโดด โตอย่างผิดสัเกตุหรือผิดปกติ มีระบบเครื่อข่าย มีลูกน้อง มีการใช้อิธิพลยึดทรัพย์ และยังมีอีกหลายๆรปแบบที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐยังเข้าไม่ถึง งานนี้ท้าทายยิ่งนัก

         การเติมโตแบบก้าวกระโดดของกลุ่มเงินกู้นอกระบบทุกวันนี้ มีทุกหมู่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยคนมีสี เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นบางคน ตั้งทีมปล่อยเงินกู้เริ่มต้นจากดอกเบี้ยร้อบละ 7 บาท ไปจนถึง 20 บาทต่อเดือน เราคงปฎิเสธไม่ได้ในทุกวันนี้ เพราะคนในชุมชนแต่ละชุมชนจะเป็นที่รู้กัน  การปล่อยเงินกู้นอกระบบมีหลายๆกลุ่ม จากอิธิพลท้องถิ่น รวมไปถึงกลุ่มต่างถิ่น เช่นกลุ่มไอ้โหม่ง ถือว่าเป็นกลุ่มอิธิพลต่างถิ่น แต่มีกลุ่มในถิ่นเป็นคนชักจูง โดยการแบ่งผลประโยคร่วมกันมีการแบ่งเขตการทำงานอย่างมีระบบ มีคนคุมเขตในแต่ละอำเภอ ในขณะที่ภาครัฐเองมีการกว้าดล้าง แต่เป็นเพียงเครื่องเตือนใจเท่านั้นของกลุ่มนายทุน โดยให้เหตุผลเสมอว่า เสียให้นายแล้ว…..

       ทำไม?ถึงบอกว่า มีกลุ่มนายทุนเงินกู้ในทุกตำบลของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะมีจริงๆ ซึ่งเป็นที่รู้ของคนในชุมชน เริ่มจากกลุ่มในถิ่น ถึงกลุ่มต่างถิ่น โดยเหตุปัจจัยที่เอือยต่อการประกอบอาชีพเงินกู้ในช่วงที่เศษฐกิจไม่ดี ข้าวของขายไม่ดี ราคาเกษตรตกต่ำ ภาวะหนี้สินครัวเรือนมากขึ้น แต่ละครัวเรือนจำเป็นต้องใช้ต้องจ่าย จึงเป็นเหตุให้กลุ่มคนที่พอมีเงินเก็บ หรือ มีอิธิพลในท้องถิ่น หันมาประกอบอาชีพเงินกู้รายวัน รายเดือนกันมาก 

       วันนี้ภาครัฐมีเพียงแนวทางแก้เงินกู้นอกระบบอย่างจริงจังหรือไม่หรือขอความร่วมมือ หรืออาจถึงขั้นขอร้อง แต่ความห่างไกลของข้อมูลและข่าวสารของรัฐยังลัมเหลว หากไม่นำมาปฎิบัติให้จริงจัง การเจริญเติมโตในวงจรเงินกู้ก็มีมากขึ้นทุกวัน ผลพ่วงที่ตามมาในสังคมนี้ก็มีมากขึ้น ในอนาคตอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ระบบครอบครัวก็จะพังเช่นกัน…..

 

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์