You are here

นายอำเภอพรหมคีรี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อมังคุดในพื้นที่ ก่อนแสดงตัวออกตรวจจับล้งไม่ติดป้ายราคารับซื้อ 6 ราย

นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอพรหมคีรี พร้อมด้วยนางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกติดตามตรวจการเปิดรับซื้อผลผลิตมังคุดของกลุ่มผู้รับซื้อไม้ผล หรือ ล้งในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี หลังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดประชุมหารือร่วม 4 ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุด พร้อมกำหนดเส้นตายให้ผู้ประกอบการรับซื้อมังคุดทุกรายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดป้ายประกาศราคารับซื้อมังคุดทุกขนาด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ตลอดระยะเวลาของการเปิดรับซื้อ และราคาที่ประกาศดังกล่าวไปจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยทุกล้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยเรียกปฏิบัติการดังกล่าวว่า “ปฏิบัติการแยกแกะดำออกจากฝูง” 

ซึ่งในการออกปฏิบัติการตรวจสอบและติดตามครั้งนี้พบว่า มีล้งที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ติดป้ายแสดงราคารับซื้อ จำนวน 6 ราย จากจำนวนที่เข้าตรวจสอบทั้งสิ้น 10 ราย เบื้องต้นได้นำตัวผู้แสดงตนเป็นผู้จัดการหรือผู้ดูแลล้ง ทั้ง 6 ล้งดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับฐานไม่ปิดป้ายแสดงชื่อและราคารับซื้อสินค้าเกษตร(มังคุด) ตามประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ฉบับที่ 51 พ.ศ.2561 เรื่องการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้บังคับบัญชาทุกกระดับได้พิจารณาเพื่อหามาตรการลงโทษเพิ่มเติม โดยเฉพาะการใช้มาตรการกีดกันเพื่อไม่ให้เข้ามาดำเนินการรับซื้อผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อีก

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์