จังหวัดประชุมด่วน!!!ประกาศราคากลางมังคัดเร็วๆนี้

วันนี้(13 ก.ค. 61) ที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำ โดยมีตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้เข้าร่วมหารือและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่โอกาสพูดคุยและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเกษตรกร ฝ่ายผู้รับซื้อทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ หน่วยงานภาคราชการและตัวแทนภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตทางเกษตรในทุกชนิดต่อไป ซึ่งการหารือในครั้งนี้ใช้เวลาร่วม 2 ชั่วโมง ได้ข้อร่วมกัน คือ จะมีการประกาศราคารับซื้อมังคุดในทุกจุดพร้อมกันทั้งจังหวัดวันละ 1 ครั้งในเวลา 10.00 น.ของทุกวัน และราคาที่ประกาศดังกล่าวไปจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยจะเป็นการประกาศแบบแยกไซต์เป็น 4 ประเภท คือ มังคุดเบอร์ 1 ,เบอร์ 2 ,เบอร์ 3 และคละไซต์ 

โอกาสนี้ ตัวแทนกลุ่มผู้รับซื้อมังคุด หรือ ล้ง กล่าวว่าปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคามังคุดอยู่ที่คุณภาพของมังคุดที่ผ่านมามังคุดที่มีคุณภาพดี ราคาไม่เคยตกและมีความแตกต่างเรื่องราคากับมังคุดคละไซต์มาก พร้อมยกตัวอย่างการบริหารจัดการคุณภาพมังคุดของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอชะอวด ที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง เกษตรกรมีการควบคุมคุณภาพของผลผลิต เมื่อมีการประมูลซื้อขายจึงได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ค้าและได้ราคาสูงกว่ามังคุดในพื้นที่อื่นๆ ตลอด ขณะที่ผู้แทนเกษตรกร กล่าวว่าที่ผ่านมาเกษตรกรไม่ได้รับทราบถึงขนาดหรือไซต์ของมังคุดในเบอร์ต่างๆ ตามที่ผู้รับซื้อต้องการ การนำมังคุดออกจำหน่ายจึงใช้วิธีคละไซต์ ซึ่งหากได้รับทราบถึงขนาดและไซต์ของการคัดแยกก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างไม่ลำบาก และจะช่วยลดระยะเวลาการคัดแยกของกลุ่มผู้รับซื้อเพื่อการส่งออกได้ในระดับหนึ่งด้วย เบื้องต้นที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำตัวอย่างขนาดและลักษณะของมังคุดในไซต์ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรได้สะดวกในการคัดแยกก่อนนำออกขาย

อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า การหารือครั้งนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้จำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมหารือ ซึ่งเบื้องต้นทางศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำหนดจะออกปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและติดตามความเรียบร้อยในการรับซื้อ และหากพบว่าจุดรับซื้อใดไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดไว้ จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมทั้งจะใช้มาตรการเพื่อกีดกันไม่ให้เข้ามาดำเนินการรับซื้อผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยเรียกปฏิบัติการดังกล่าวว่า “แยกแกะดำออกจากฝูง” พร้อมทั้งกล่าวว่าทางจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่อยากจะเข้าไปแทรกแซงการตลาด หากทุกฝ่ายเดินไปด้วยกันได้ด้วยรอยยิ้ม อีกทั้งยังได้กล่าวขอบคุณกลุ่มผู้รับซื้อมังคุดส่วนใหญ่ที่ได้ให้ความร่วมมือ และเสนอแนะแนวทางการในแก้ไขปัญหา

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์