คณะทำงาน…เห็นชอบให้ดำเนินการสกัดทองคำเก่า ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็นทองคำเปอร์เซ็นต์ 99.99 ก่อนนำมาบูรณะ

คณะทำงานบูรณะกลีบบัวทองคำองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เห็นชอบให้ดำเนินการสกัดทองคำเก่า ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็นทองคำเปอร์เซ็นต์ 99.99 ก่อนนำมาบูรณะ

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือคณะทำงานบูรณะกลีบบัวทองคำองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ กรมศิลปากร ที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบประชุมทางไกล หรือวีดีโอคอนเฟอเร้นท์ ทั้งนี้เพื่อหารือและร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน หลังพบว่าทองคำที่นำไปรีดและจัดทำกลีบบัวคว่ำบัวหงาย ที่ประกอบด้วย ทองคำเก่า หรือทองคำจากกลีบบัวคว่ำบัวหงายเดิม และทองคำใหม่ ที่ได้จากงบประมาณกลุ่มจังหวัด และการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา โดยในส่วนของทองคำเก่าที่มีน้ำหนัก 17.84 กิโลกรัม มีค่าเปอร์เซ็นต์ทอง 83 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำไปรีดจะมีรอยแตกร้าว จำเป็นต้องมีการสกัดใหม่ด้วยวิธีกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ทองคำเปอร์เซ็นต์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ แต่การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้น้ำหนักทองคำลดลง จากเดิมที่มีน้ำหนัก 17.84 กิโลกรัม เหลือน้ำหนักทองคำ 99.99 เปอร์เซ็นต์ จำนวนประมาณ 14 กิโลกรัม และได้เนื้อเงินบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์และเป็นสารอื่นอีกส่วนหนึ่ง ส่วนทองคำใหม่ไม่มีปัญหาในการดำเนินการแต่อย่างใด โดยขณะนี้อยู่ในลักษณะที่พร้อมสำหรับการจัดทำกลีบบัวคว่ำบัวหงาย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการขอความคิดเห็นร่วมจากทุกภาคส่วน ว่าจะเห็นชอบกับการดำเนินการสกัดทองคำเก่า ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็นทองคำเปอร์เซ็นต์ 99.99 หรือไม่ ใช้ระยะเวลาร่วม 2 ชั่วโมง โดยมีการตอบทุกข้อสงสัย ตลอดจนประเด็นคำถามที่เป็นข้อกังวลใจของแต่ละฝ่าย เบื้องต้นที่ประชุมให้ความเห็นร่วมกันเพื่อให้ดำเนินการสกัดทองคำเก่า ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็นทองคำเปอร์เซ็นต์ 99.99 เนื่องจากเป็นวิธีการที่ดีที่สุด กอปรกับจำนวนทองคำเปอร์เซ็นต์ 99.99 ที่ได้ หลังผ่านกระบวนการดังกล่าวยังมีปริมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินการบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ทั้งในส่วนของกลีบบัวคว่ำบัวหงาย และเข็มขัดรัดกลีบบัวคว่ำบัวหงาย อีกทั้งในการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุเจดีย์ครั้งนี้ ยังได้มีการปรับปรุงหลังคาบัวคว่ำบัวหงาย โดยเปลี่ยนมาใช้ทองคำเปอร์เซ็นต์ 99.99 ทั้งหมดอีกด้วย ทั้งนี้การสกัดทองคำเก่า ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะมีขึ้นในเวลา 10.00 น.ของวันนี้(14 มิ.ย.61) โดยมีผู้แทนคณะทำงานบูรณะกลีบบัวทองคำฯ ระดับจังหวัดเข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการกรมศิลปากร จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายสุชาติ ว่องภักดีลาภ ผู้แทนประธานสมาคมผู้ค้าทองจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายถมยา ทองหมื่น ผู้แทนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ซึ่งทั้งสองคนจะร่วมสังเกตการณ์จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3-4 วัน

ขณะที่นายชาตรี อัครวิบูลย์ ประธานชมรมร้านทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยเพิ่มเติมว่า น้ำหนักทองคำที่ลดลงจากการดำเนินการสกัดทองคำเก่าทอง 83 เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็นทองคำเปอร์เซ็นต์ 99.99 นั้น ถือเป็นเรื่องปกติตามกระบวนการ ซึ่งน้ำหนักที่หายไปจะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของโลหะอื่น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ และโลหะอื่นตามสัดส่วนการผสม ของเนื้อทองนั้นๆ โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการทุจริตหรือยักยอกแต่อย่างใด

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์