เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ต้องขังหญิง สร้างอาชีพ สร้างโอกาสหลังพ้นโทษ

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ต้องขังหญิง สร้างอาชีพ สร้างโอกาสหลังพ้นโทษ

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2561) ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น (การชงเครื่องดื่มร้อน-เย็น ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น) แก่ผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช โดยมี พันตำรวจโทวรชัย อารักษ์รัฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางทุ่งสง ข้าราชการสังกัดกรมราชฑัณฑ์ ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอาชีพระยะสั้น (การชงเครื่องดื่มร้อน-เย็น ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น) แก่ผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เป็นโครงการที่กรมราชทัณฑ์มีนโยบายประชารัฐร่วมใจสร้างคนสร้างงานแก่ผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีอาชีพกลับสู่สังคม โดยให้ร่วมกันส่งเสริมทั้งภาครัฐ และเอกชน สร้างเสริมให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษสามารถนำทักษะอาชีพที่ได้รับจากการฝึกฝนในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ออกไปประกอบอาชีพเป็นกำลังของประเทศชาติ โดยกำหนดให้ทุกเรือนจำ/ทัณฑสถาน และกรมคุมประพฤติ จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ CARE (ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือการมีงานทำ) เพื่อเป็นที่พี่งพิงของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ การฝึกอาชีพระยะสั้น (การชงเครื่องดื่มร้อน-เย็น ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น) แก่ผู้ต้องขังหญิง ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทสหพาณิชย์กุล สนับสนุนทั้งอุปกรณ์และการฝึกอาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 โดยมีคุณสมชาย สุวรรณฟัก เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้ต้องขังหญิงที่ใกล้พ้นโทษอีก 6 เดือน จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมที่สอบผ่านการฝึกอาชีพหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับสิทธิพิเศษรับมอบรถเข็นเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ จำนวน 3 ราย

โอกาสนี้ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวชื่นชมกรมราชทัณฑ์ที่มีเจตนาแน่วแน่ในการบำบัดฟื้นฟูแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของพี่น้องผู้ต้องขังให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้มีวิชาชีพติดตัว เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากขอให้ทุกคนมีความตั้งใจ และนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ วิชาชีพที่ได้รับนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ เพื่อพัฒนาสร้างรายได้ก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตที่ดีในอนาคต
////////////////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์