ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และอินทผาลัม ให้กับมัสยิด

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และอินทผาลัม ให้กับมัสยิด
เพื่อใช้ประโยชน์ในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439
วันนี้ ( 24 พ.ค.61) เวลา 1640 นาฬิกา ณ มัสยิดยะลาลุดดีน ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ อินทผาลัม ข้าวสาร ไข่ไก่ เฮลูบอย , น้ำตาลทราย , กาแฟสำเร็จรูป , โอวัลติน และน้ำดื่ม โดยมี นายสำราญ ขวัญคาวิน โต๊ะอิหม่าน มัสยิดยะลาลุดดีน (บ้านชะเอียน) ในหน่วยค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 เพื่อใช้ประโยชน์ในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ ศักราช 1439
ทั้งนี้เพื่อให้โต๊ะอิหม่านได้นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องไทยมุสลิม ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อใช้ในการละศีลอด ในเดือดรอมฏอม โดยมี ผู้บังคับหน่วยในค่ายวชิราวุธ ร่วมพิธีฯ และ พันเอก เอกวริทธิ์ ชอบชูผล หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวรายงาน
ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน วันที่ 1 ของเดือนรอมฏอนฮิจเราะห์ ประจำปี ศักราช 1439 ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นั้น ผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 41 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของพี่น้องมุสลิม ขุมชนบ้านชะเอียด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ค่ายวชิราวุธแห่งนี้ จึงสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิม ได้มีโอกาสทำความดีในเดือนอันประเสริฐ จึงได้ร่วมกับ ผู้บังคับหน่วย และข้าราชการทหารพร้อมทั้งครอบครัว ในค่ายวชิราวุธ ร่วมกันนำสิ่งของมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ เพื่อจะนำไปใช้บริโภคในห้วงของการเปิดปอซอในแต่ละวันต่อไป

พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้กล่าวว่า ในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฏอน ขอฝากความระลึกถึง และปรารถนาดีไปยังพี่น้องมุสลิมทุกคน และขอสนับสนุนคำแนะนำของ คณะกรรมการอิสลาม ในสหารร่วมกันถือศีลอก ด้วยความศรัทธา ปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดา และปฏิบัติศาสนากิจต่างๆ ตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด ในเดือนนี้ มีความประเสริฐ เพราะเป็นเดือนที่พระศาสดา ได้ประทานอัลกุรอ่าน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และพี่น้องมุสลิม จะปฏิบัติศาสนดกิจถือศีลอดเพื่อฝึกฝนตกเอง เป็นเดือนแห่งการทำความดี ฝึกการอดทน อดกลั้น เดือนแห่งการถูกทดสอบ อันนำไปสู่ความเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้ผู้ปฏิบัติทราบและเข้าถึง สภาพอันแท้จริง ของผู้ที่อัตคัดขันสน ทำให้มีความเห็นใจผู้อื่น เป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการการมณฑลทหารบกที่ 41
ทางด้านนายอับดูเราะมาน ขวัญคาวิน อิหม่ามประจำมัสยิดยะลาอุดดีน(บ้านชะเอียน) ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทางมณฑลทหารบกที่ 41และผู้บังคับหน่วยในสังกัด ที่ให้ความสำคัญกับการปฎิบัติตนของพี่น้องมุสลิม ซึ่งความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องมุสลิมกับเจ้าหน้าที่ทหาร รวมถึงพี่น้องไทยพุทธที่อาศัยอยู่ภายในกองทัพภาคที่ 4 แห่งนี้ จะเป็นการแสดงออกถึงความสันติสุข………/////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์