จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสภากาแฟเชื่อมสัมพันธ์ภาคส่วนระดับจังหวัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสภากาแฟเชื่อมสัมพันธ์ภาคส่วนระดับจังหวัด

วันนี้(17 พ.ค.61) ที่หมู่บ้านภูมิปัญญา ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดกิจกรรมสภากาแฟดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ได้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุย พบปะ และร่วมรับประทานอาหารเช้า เพื่อกระชับและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะนำมาซึ่งการบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ตลอดจนการสนองนโยบายรัฐบาลและนโยบายในทุกระดับ โดยในแต่ละเดือนจะมีภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเตรียมอาหาร รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นผลงานเด่นของตนเองเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหาร ขนมพื้นบ้าน และการแสดงความสามารถของบุคลากรในสังกัด พร้อมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าโอท๊อปหลากหลายชนิดด้วย ส่วนการจัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2561 จะมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

สำหรับหมู่บ้านภูมิปัญญา เป็นอีกแหล่งของสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การดำเนินงานของภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้ก่อตั้งขึ้น ทั้งนี้เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาไว้รวมกันเพื่อให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม และช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป โดยทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์จะมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดหมู่บ้านภูมิปัญญาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและเลือกซื้อสินค้า ตลอดจนอาหารพื้นที่บ้านที่ขึ้นชื่อและหาทานได้ยากมาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วย
////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 พฤษภาคม 2561

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์