อบจ.เมืองคอนเดินหน้ามอบงบอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 45 โรงเรียนรวม 11.5 ล้าน

วันที่ 16 พฤษภาคม  2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนูญ  ศิริธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นศ. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5

 ในการนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย  นายวิโรจน์ ขับกล่อมส่ง ส.อบจ.เขต อ.สิชล , นายกระวี หวานแก้ว ส.อบจ.เขต อ.ฉวาง , นายชัยชนะ  เดชเดโช ส.อบจ.เขต อ.ร่อนพิบูลย์ , นายอุดมศักดิ์ นวลนุช ส.อบจ.เขต อ.พรหมคีรี , นายอภิชาติ ปาหะนะ ส.อบจ.เขต อ.ท่าศาลา, นายชัยรัตน์  รัตนมาศ  ส.อบจ. เขต อ.ชะอวด, นายเสน่ห์  แก้วจันทร์  ส.อบจ.เขต อ.เฉลิมพระเกียรติ , นายวิฑูรย์  ตรีตรง ส.อบจ.เขต อ.เมือง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.นศ. เข้าร่วม

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์