จังหวัดนครศรีธรรมราช นำร่อง 1 ใน 9 จังหวัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนาสถาน สำคัญ 9 แห่ง

จังหวัดนครศรีธรรมราช นำร่อง 1 ใน 9 จังหวัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนาสถาน สำคัญ 9 แห่ง สักการะพระปฏิมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดินและพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

วันนี้(16 พ.ค.61) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะทำงานส่งเสริมเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนาสถาน สำคัญ 9 แห่ง สักการะพระปฏิมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดินและพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช โดยมีคณะทำงานผู้นำศาสนา 5 ศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการพิจารณาจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 9 แห่งของประเทศ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนาสถาน สำคัญ 9 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้ศาสนาสถานเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทุกกลุ่มวัยได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน เพื่อการสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ เบื้องต้นคณะทำงานได้ร่วมหารือและกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว ตามโครงการฯ สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญศาสนสถาน สำคัญ 9 แห่ง รวม 5 ศาสนา ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ,เสาชิงช้า ,มัสยิดญาเมี๊ยะ/มัสยิดกลาง ,คริตจักรเบธเลเฮ็ม , ศาลเจ้าแม่กวนอิม ,วัดประดู่พัฒนาราม ,หอพระพุทธสิหิงค์ ,วัดแจ้ง/วัดท่าโพธิ์ และศาลหลักเมือง ซึ่งหากทุกฝ่ายความเห็นด้วยจะได้นำเสนอเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป ทั้งนี้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศรวม 9 จังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นจังหวัดนำร่องเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย นครพนม หนองคาย พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุราษฎร์ธานี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
///////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 พฤษภาคม 2561

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์