You are here

ว่านนางคุ้ม ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน, ว่านนกคุ่ม, ว่านนางล้อม

ว่านนางคุ้ม ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน, ว่านนกคุ่ม, ว่านนางล้อม (กรุงเทพฯ); ว่านอ้ายเหิ้ว (ภาคเหนือ) บัวเงิน, บัวบก (เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุนไพรไทยว่านนางคุ้ม
ไม้ล้มลุก (H) ที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน หัวว่านมีลักษณะคล้ายหัวหอมใหญ่มีสีขาว ส่วนที่โผล่ขึ้นเหนือผิวดิน คือกาบก้านใบ
ใบ เป็นใบเดี่ยว ลักษณะใบรีรูปทรงกลม ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบกลมใหญ่ สีเขียวสด เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบมองเห็นชุดเจน ก้านใบยาวมีสีเขียวแก่ กอหนึ่งๆ มีหลายใบ ถ้าเจริญงอกงามดีจะแตกกอสวยงามมาก
ดอก มีก้านดอกแทงขึ้นมาจากกลางกอ ชู้ก้านสูง ลักษณะช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม มีกลีบดอก ๖ กลีบ เป็นสีขาว มีการเรียงตัวของกลีบดอกแบบจรดกันรูปดอกเป็นรูปกรวย เกสรดอกสรเหลือง ดอกมีกลิ่นหอม
นิเวศวิทยาสมุนไพรไทยว่านนางคุ้ม
เป็นพืชที่ขึ้นตามที่ราบทั่วๆ ไป ชอบแดดรำไรและอากาศที่มีความชื้นสูง นิยมปลูกตามบ้านเรือนและสถานประกอบการเพื่อความเป็นสิริมงคล
การขยายพันธุ์และวิธีการปลูกสมุนไพรไทยว่านนางคุ้ม
ขยายพันธุ์ด้วยหัวหรือการแยกต้นที่เกิดใหม่ ใช้ดินเผาไฟทุบละเอียดตากน้ำค้างทิ้งไว้หนึ่งคืนผสมใบพืชตระกูลถั่วผุพัง เป็นดินปลูก วิธีการปลูกโดยวางให้หัวว่านโผล่พ้นดินเล็กน้อย อย่ากดดินปลูกให้แน่นมาก ทำระบบ ระบายน้ำให้ดี โดยใช้อิฐมอญหัก ๓-๔ ก้อน รองก้นกระถาง น้ำที่รดเสกด้วยคาถา “อิติปิ โสฯ” หรือ “นะโมพุทธายะ” ๓ จบทุกครั้ง ควรปลูกว่านนี้ในวันพฤหัสบดี ข้างขึ้นจะดี รดน้ำพอเปียกชื่นเท่านั้น


สรรพคุณทางอื่นของสมุนไพรไทยว่านนางคุ้ม
ว่านนี้ถ้าปลูกไว้ที่บ้านหรือร้านค้า จะเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ จะนำความสุขสำราญมาสู่ทุกคนในบ้านเรือน และมีอำนาจป้องกันไฟไหม้ และปกป้องอันตรายต่างๆ เหมือนเป็นเกราะคุ้มครองป้องกัน (สอ)

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์