You are here

สุดทน!!!ชาวสวนปาล์มภาคใต้สุดทนราคาไม่เป็นธรรมนัดรวมพลังร้องศาลปกครอง

สุดทน!!!ชาวสวนปาล์มภาคใต้สุดทนราคาไม่เป็นธรรมนัดรวมพลังร้องศาลปกครองนครศรีธรรมราชวันนี้-ชี้ซื้อตามความพอใจภาคของรัฐไร้การกำกับดูแล (18 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 17 เม.ย.2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลทราบว่าจากการตรวจสอบพบข่าวสารความเคลื่อนไหวเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ จ.นครศรธรรมราชว่าในเวลา 09.00 น.วันที่ 18 เม.ย.2561 นายสมพร ศรีเพ็ชรนายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน

จ.นครศรีธรรมราช พร้อมตัวแทนเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทุกกลุ่มในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คาดว่ามีตัวแทนเกษตรกรจากทุกกลุ่มจังหวัด ประมาณ 20 30 คนจะเดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราว ราคาปาล์มน้ำมันกับศาลปกครองนครศรีธรรมราช เลขที่ 5/8 หมู่ 6 ต.นาพรุ ถนนนครศรีธรรมราช -ร่อนพิบูลย์ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรโดนเอาเปรียบจากโรงงานมาโดยตลอด เพราะให้ราคาที่ไม่เป็นธรรม ทั้ง ๆ ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพิสูจน์เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์มดิบไปแล้ว แต่โรงงานไม่เคยนำมาอ้างอิงในการรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกร ยังซื้อตามความพอใจของโรงงานเอง หน่วยงานของรัฐก็ไม่สามารถเข้าไปกำกับดูแลให้ทางโรงงานรับซื้อได้ จึงจำเป็นต้องเข้าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและฟ้องร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองนครศรีธรรมราช ทั้งนี้จะติดตามความเคลื่อนไหวและรายงานให้ทราบต่อไป เพื่อโปรดทราบ
เกี่ยวกับความชัดเจนในเรื่องนี้นายสมพร ศรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ ( 18 เม.ย.2561) ตนพร้อมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทุกกลุ่มทั่วภาคใต้หลายร้อยคน จะเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อขอความคุ้มครองชั่วคราว ราคาปาล์มน้ำมัน กับศาลปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดสามารถให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้เลย หลังถูกเอาเปรียบจากโรงงานมา โดยตลอดเพราะให้ราคาที่ไม่เป็นธรรม ทั้ง ๆ ที่ได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพิสูจน์เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบไปแล้ว


สำหรับการรวมตัวกันในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง ปล่อยให้เกษตรกรต้องแก้ปัญหาเรื่องราคาด้วยตัวเอง ปัญหาหนึ่งที่ไม่สามารถแก้ได้ คือเรื่องของการพิสูจน์เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับกำหนดมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มในเชิงคุณภาพให้ได้มาตรฐานและให้โรงงานสกัด/ลานเทรับซื้อผลปาล์มสดตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันจริง (ไม่ต่ำกว่า 18 เปอร์เซ็นต์) เพื่อแก้ปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ แต่ก็ยังไม่สามารถหาเครื่องมือมาพิสูจน์คุณภาพของปาล์มน้ำมันได้ว่าปาล์มน้ำมันแต่ละทะลายมีคุณภาพน้ำมันกี่เปอร์เซ็นต์ จนกระทั่งเกษตรกรต้องหาวิธีด้วยการพิสูจน์เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบ ถึง 4 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการทั้งส่วนกลาง ภาครัฐ เอกชน ตัวแทนจากจังหวัดและเกษตรกร ผลการพิสูจน์เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 20.18% ขณะที่การรับซื้อจากโรงงานอยู่ที่ 17% เปอร์เซ็นต์ละ 30 สตางค์ โดยที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ กก.ละ 3.70 บาท


“ เกษตรกรชาวสวนปาล์มเคยเรียกร้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา ซึ่งทางโรงงานไม่เคยนำมาอ้างอิงในการรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกรแม้แต่เพียงครั้งเดียว ยังซื้อตามความพอใจของตัวเอง ส่วนหน่วยงานของรัฐก็ไม่สามารถเข้าไปกำกับดูแลให้ทางโรงงานรับซื้อได้ซึ่งเท่ากับว่าที่ผ่านมา ทางโรงงานรับซื้อผลผลิตต่ำกว่าราคาที่ควรจะซื้อจริงเหมือนกับเป็นการปล้นราคาผลปาล์มจากเกษตรกรกันอย่างหน้าด้าน ๆ ซึ่งการพิสูจน์เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ผ่านมา ก็เท่ากับว่าเกษตรกรทำกันไปโดยเปล่าประโยชน์ สิ่งเดียวที่เกษตรกรได้ก็คือได้รู้ว่าถูกโรงงานโกงราคารับซื้อและได้เรียกร้องให้ทางหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลปัญหาเรื่องราคาปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ทำแค่ให้พ้นไปวัน ๆ จึงเป็นที่มาของการรวมตัวของชาวสวนปาล์มในภาคใต้เข้าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชดังกล่าว.
ไพฑูรย์ อินทศิลา /กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ /นครศรีธรรมราช
18 เม.ย. 2561

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์