เมืองคอนจัด วิ่ง-ปั่น “RUN & BIKE” กังหันลม ชมแหลมตะลุมพุก ส่งเสริมสุขภาพและท่องเที่ยว “นครศรีดี๊ดีสู่เป้าหมายนครศรีดีที่สุด”

สกู๊ปพิเศษ…ภูมิภาค…………..
เมืองคอนจัด วิ่ง-ปั่น “RUN & BIKE” กังหันลม ชมแหลมตะลุมพุก
ส่งเสริมสุขภาพและท่องเที่ยว “นครศรีดี๊ดีสู่เป้าหมายนครศรีดีที่สุด”


“แหลมตะลุมพุก” เป็นตำบลหนึ่งของ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช หากกล่าวโดยทั่ว ๆ ไป แหลมตะลุมพุกก็คือชายหาดริมทะเลอ่าวไทยธรรมดา ๆ แต่ที่ผิดกับชายหาดอื่น ๆ คือเป็นพื้นดินที่ยื่นแหลมออกมาในทะเลด่างไทย ถ้ามีโอกาสมองจากมุมสูง จะรู้สึกอะเมซิ่งเอามาก ๆ เลยเดียว โดยผู้คนทั่วโลกรู้จัก “แหลมตะลุมพุก”ในฐานะที่เป็นพื้นทีประสบอุทกภัย-วาตภัยครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของเมืองไทย โดย โดยในครั้งนั้นพายุแฮเรียต พัดขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 900 ราย สูญหาย 142 ราย บาดเจ็บ 252 ราย ไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นราย ชาวบ้านทั่วไปเรียกวันแห่งการหายนะดังกล่าวว่า “วันมหาวิปโยค”
หลังเกิดเหตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นเป็นแห่งแรก และต่อมาได้มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็ก “บ้านศรีธรรมราช”

ขึ้นมาเพื่อรองรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือบุตรหลานของผู้ประสบภัยซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครองเสียชีวิตจากมหาวิปโยคดังกล่าว จนในปัจจุบันทั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อพสกนิกร โดยเฉพาะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้จัดตั้งโรงเรียนประชานุเคราะห์ขึ้น 45 แห่งทั่วประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรไทยเป็นล้นพ้น


นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา กล่าวว่า ปากพนังเป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดแนวชายฝั่งอ่าวไทย มีโดดเด่นในเรื่องการค้าขาย การคมนาคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณ ที่สำคัญทั่วโลกจะรู้จักแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบภัยจากพายุแฮเรียต หรือที่เรียกว่าวันวิปโยคมหาวาตภัยแหลมตะลุมพุก” สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน ทำให้แหลมตะลุมพุกกลายเป็นชุมชนชายทะเลที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลและวิถีชีวิตชุมชนที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย


จังหวัดนครศรีธรรมราชและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแหมตะลุมพุกอย่างจริงจังตามนโยบาย “นครศรีดี๊ดี –นครศรีดีกว่าเดิม” สู่เป้าหมาย “นครศรีดีที่สุด”โครงการแข่งขัน “RUN & BIKE” วิ่ง-ปั่น กังหันหันลม ชมแหลมตะลุมพุก ณ บริเวณลานกังหันลม บ้านเนินตาขำ ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้คนหันมารักสุขภาพ และออกกำลังกายกันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศึกษาประวัติศาสตร์ ตำนานมหาวิปโยควาตภัยแหลมตะลุมพุก เมื่อปี 2505 ดังกล่าว


“นอกจากกิจกรรมกรรมแข่งขันวิ่งและปั่นจักรยายนต์แล้ว ในวันเดียวกันจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ โดยการบวงสรวงขอพรเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ที่แหบมตะลุมพุก อ.ปากพนังรวมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์มหาวาตภัยพายุแฮเรียตในปี 2505 อีกด้วย และนักวิ่ง นักปั่น นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมแหล่องท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งใน อ.ปากพนัง และใกล้เคียง โดยเฉพาะได้ลิ้มลองรสชาติ “ส้มโอทับทิมสยาม” และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคือการได้กราบนมัสการองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ตามความเชื่อที่ว่า “เกิดมา 1 ชาติ ตองได้กราบพระบรมธาตุเมืองนครฯ” ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเยียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ในปลายปีนี้สำหรับการจัดการแข่งขันประเภทวิ่ง ประกอบด้วย วิ่งซุปเปอร์ฟันรัน 5 กม.แบ่งเป็น 5 รุ่น คือ รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป และแข่งขันวิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน 15 กม. แบ่งเป็นประเภทชาย 6 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นอายุ 19-29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี และรุ่น 60 ปี ขึ้นไป ส่วนประเภทหญิง แบ่งเป็น 5 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นอายุ 19-29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี และรุ่น 50 ปีขึ้นไป โดยกำหนดรับสมัครทั้ง 2 ประเภทเพียง 300 คนเท่านั้น ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิสูตร วิโนทัย โทร 081-8912175, คุณถาวร หนูแก้ว โทร 086-7800031, คุณนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ โทร 081-3569999, คุณโอฬาร ประจักษ์ทิพย์ โทร 081-8493577, คุณโสภณ คงเมือง โทร 089-9714367 และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-355160.
ไพฑูรย์ อินทศิลา /กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ /นครศรีธรรมราช
16 เม.ย. 2561

 

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์