จังหวัดนครนครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล

จังหวัดนครนครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากหอพระไปประดิษฐาน ณ สนามหน้าเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัด อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลอง ไปประดิษฐาน ณ ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร งานกิจกรรมบุญเดือน 5 สงกรานต์แต่แรกเมืองนครฯ “สงกรานต์ลานพระบรมธาตุ ขึ้นเบญจาสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ จุดเปรียงก่อเจดีย์ทราย ชวนกันแต่งกายย้อนยุค” ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้(13 เม.ย.61) เวลา 08.45 น. นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และคณะ ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากหอพระพุทธสิหิงค์ข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นรถบุษบก พร้อมขบวนนางสงกรานต์ แห่ไปยังสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมอัญเชิญประดิษฐานบนแท่นบุษบก เพื่อให้ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว เนื่องในวันมหาสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมทั้งมีการแจกจ่ายน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่ง ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษก แจกจ่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

วันเดียวกันนี้เวลา 09.15 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลองจาก มลฑปพระพุทธบาทจำลอง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นประดิษฐานบนบุษบก แห่ไปยังลานโพธิ์แล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นบุษบก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เป็นปฐมฤกษ์ จากนั้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำ กราบสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบุญเดือน 5 สงกรานต์แต่แรกเมืองนครฯ “สงกรานต์ลานพระบรมธาตุ ขึ้นเบญจาสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ จุดเปรียงก่อเจดีย์ทราย ชวนกันแต่งกายย้อนยุค” ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ซึ่งส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2561…..////

 

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์