เกษตรกรชาวสวนยางพารา!!!พักกรีดไม่พักหนี้รายได้หดรายจ่ายเพิ่มในช่วงยางพาราแตกยอดอ่อน

     ปิดกรีดยางช่วงนี้ชาวสวนยางพาราระทมหมดเงินเก็บไม่มีเงินเหลือ เศร้าตามๆกัน

     ถึงเวลาปิดกรีดยางพารา ชาวสวนยาพาราหลายอำเภอในนครศรีธรรมราชระทมหนักหมดเงินเก็บไม่มีเงินออม สืบเนื่องจากราคายางพาราตกต่ำมานาน ขายยางพาราครั้งที่ผ่านๆมาในช่วงฤดูที่น้ำยางไหลดีๆ แต่ราคากลับได้ไม่ดีเท่ากับชาวสวนทำพอกินไปวันๆเท่านั้น ส่วนที่คิดว่าจะเหลือเก็บ ไม่มี เป็นสิ่งที่สุดจะระทมจริงๆในรอบปีสองปีที่ผ่านๆมา สำคัญยิ่งคือสภาวะครอบครับที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันที่ได้สร้างไว้ในช่วงที่ราคายาพาราสูงๆอยู่ในช่วงก่อนหน้าที่ รถผ่อน ลูกเรียน อีกหลายๆอย่าง

      ช่วงนี้ช่วงยางแตกยอดอ่อน จำเป็นที่ต้องหยุดกรีดเพื่อเป็นการพักหน้ายาง แต่หากกรีดก็จะได้น้ำยางน้อยเพราะยอดอ่อนไม่สามารถผลิตน้ำยางได้เหมือนในช่วงที่เต็มใบ เกษตรกรชาวสวนยางจึงต้องดิ้นรนในช่วงนี้เพื่อหารายได้มาชดเชยกับรายจ่ายที่มีในทุกๆวัน  ในบางครั้งต้องนำทร้พย์สินไปแปลงเป็นเงินสดก็มีหรือที่เรียกว่า จำนำ จำนอง เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวและชดเชยกับรายจ่ายทีมีอยู

       เกษตรกรรายหนึ่งของอำเภอท่าศาลากล่าวว่า ปีนี้แย่งจริงๆ ชักหน้าไม่ถึงหลังราคายางพาราไม่ดีขึ้นมาเลย ไม่มีเงินจะเก็บมีแต่เงินที่จะจ่ายมีแต่เพิ่มหนี้ในทุกๆ เดือน ยิ่งรายได้หลักๆของบ้านเราคือยางพารา ยิงพักกรีดอีกสุดระทมแสนลำบากจริงๆ //////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์