พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้( 15 มี.ค. 61) พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเวลา 12.30 น.ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการเพิ่มปะสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า และป้องกันไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ โครงการปลาดุกรำพันคืนถิ่น และโครงการขุดแพรกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ

ต่อจากนั้นองคมนตรี ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปากพนัง สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 80 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนและบรรเทาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรในฤดูแล้ง เยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการการบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนังตอนบน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตามแนวพระราชดำริ เยี่ยมชมผลผลิตทางกากรเกษตรจากลุ่มอาชีพ/กิจกรรมล่องแก่งตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ต่อจากนั้นองคมนตรี ได้ติดตามผลการดำเนินงานฝายคลองไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการการบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ฝายคลองไม้เสียบตามแนวพระราชดำริ และเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ../////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์