จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2 มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2 มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วันนี้(22 ก.พ. 61)ที่โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2 โดยมีนายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ญาติและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ปีที่ 2 กำหนดจัดขึ้นเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงความห่วงใย ใส่ใจต่อผู้พิการ และความห่วงใย ใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป และได้จัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยนำเงินรายได้ทั้งหมดจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากรถ เป็นการส่งมอบความสุขให้กับผู้พิการที่เกิดจากผลกระทบของสังคม โดยจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สามารถทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการขนส่งทางบก ได้อนุมัติจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 38 ราย รวมเป็นเงินกว่า 1 ล้าน 5 แสน 3 หมื่น 3 พันบาท ทั้งนี้จากข้อมูลในระหว่างปี พ.ศ.2553-2559 พบว่าทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนไปแล้ว จำนวน 316 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 12 ล้าน 6 แสน 6 หมื่น 9 พันบาท
////////////

22 กุมภาพันธ์ 2561

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์