จังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งปรับแผนให้ด่านชุมชนเข้มงวดกวดขันบนถนนสายรอง ด้านขนส่งจังหวัดกวดขันรถโดยสารสาธารณะจำกัดความเร็วไม่เกิน 90 กม.ต่อ ชั่วโมง

จังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งปรับแผนให้ด่านชุมชนเข้มงวดกวดขันบนถนนสายรอง ด้านขนส่งจังหวัดกวดขันรถโดยสารสาธารณะจำกัดความเร็วไม่เกิน 90 กม.ต่อ ชั่วโมง

วันนี้(30 ธ.ค.60) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้ประชุมร่วมกับศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(VCS) จากกระทรวงมหาดไทยด้วย

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรุปผลการปฏิบัติงานการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ปรากฏว่า วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 25 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 29 คน เป็นชาย 17 คน หญิง 12 คน เสียชีวิต 2 ราย สะสม 2 วัน (28-29 ธันวาคม 2560) เกิดอุบัติเหตุ 44 ครั้ง บาดเจ็บ 48 คน เสียชีวิต 2 ราย พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุรา ทัศนวิสัยไม่ดี ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ และรถปิคอัพ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนกรมทางหลวง และถนน อบต./ถนนในหมู่บ้าน มีการตั้งจุดตรวจหลัก 23 อำเภอ จำนวน 37 จุด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1,411 คน มีการเรียกตรวจรถทุกชนิดตามมาตรการ 10 รสขม(1ร.2ส.3ข.4 ม.) จำนวน 7,183 คัน ถูกดำเนินคดี 671 คน แยกเป็น ไม่สวมหมวกนิรภัย 351 คน ไม่มีใบขับขี่ 135 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 92 คน มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย 16 คน ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 29 คน ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 24 คน ขับรถย้อนศร 8 คน เมาสุรา 11 คน สะสม 2 วัน(28-29 ธ.ค.60) เรียกตรวจรถทุกชนิด 12,895 คัน ถูกดำเนินคดี 1,128 คน สำหรับอำเภอที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุ รวม 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขนอม ถ้ำพรรณรา นบพิตำ นาบอน พิปูน ลานสกา และเฉลิมพระเกียรติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า อุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายดังกล่าว เกิดขึ้นในเขตถนนกรมทางหลวง ดังนั้นจึงขอให้มีการติดตั้งป้ายเตือนต่าง ๆ และไฟกระพริบ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการตั้งกรวยยางตามจุดตรวจต่าง ๆ บีบช่องจราจรให้น้อยลงเพื่อชะลอความเร็วรถ อย่างไรก็ตามขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมีฝนตกกระจายอย่างต่อเนื่องทุกวัน จึงขอให้ผู้ขับขี่รถทุกชนิดใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้น เพราะส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมอง รวมทั้งถนนลื่น ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต่อด้วยว่า เนื่องจากขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ได้เดินทางถึงที่หมายปลายทางแล้ว และอยู่ในช่วงการเฉลิมฉลองปีใหม่ ดังนั้นอุบัติเหตุมักจะเกิดเพิ่มขึ้นในถนนสายรอง ถนน อบต.ถนนในหมู่บ้าน ดังนั้นในช่วงระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 ขอให้ด่านท้องถิ่น/ชุมชน เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันวินัยจราจรให้มากขึ้น โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม

นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจุดเสี่ยงที่กระทรวงคมนาคมเฝ้าระวัง 2 สายทาง คือ ถนนกรมทางหลวงหมายเลข 41 ช่วงอำเภอทุ่งสง-ถ้ำพรรณรา ช่วง กม.ที่ 249 – 295 และถนนทางหลวงชนบท นศ.3013 – ลานสกา ช่วง กมที่. 9.3 – 9.5 ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประจำจุด เน้นเรื่องความเร็ว โดยมีการบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวง มีศูนย์บริหารเดินรถเพื่อตรวจสอบ GPS ของรถโดยสารสาธารณะ หากพบการใช้ความเร็วเกินกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็จะประสานไปยังผู้ประกอบการ ให้แจ้งพนักงานขับรถเพื่อลดความเร็วลง หากยังฝ่าฝืนก็จะประสานกับตำรวจทางหลวงเพื่อสกัดต่อไป โดยในเบื้องต้นจะเน้นการตักเตือน แต่หากยังพบการฝ่าฝืนจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ยังได้ตั้งจุดตรวจรถโดยสาร 6 จุด เพื่อตรวจความพร้อมของคนคือพนักงานขับรถและสภาพตัวรถ พร้อมทั้งมีการส่งผู้ตรวจการขนส่งออกไปสุ่มตรวจจับความเร็วรถโดยสารบนถนนสายหลักทุกวัน และมีการรณรงค์ขับช้า เปิดไฟหน้า และคาดเข็มขัดนิรภัย ควบคู่กันไปด้วย ..////////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์