จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งถอดบทเรียนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งถอดบทเรียนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันนี้(29 ธ.ค.60) ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ทั้งนี้เพื่อร่วมถอดบทเรียน นำปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานมารับมืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำเพื่อลดความสูญเสีย ทั้งนี้จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 2 ของเทศกาลปีใหม่ 2561 มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้น 19 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 19 คน และเสียชีวิต 1 ราย โดยส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกำหนด รองลงมาเป็นเมาสุราและขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบีติเหตุสูงสุด เป็นรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 89.47 ส่วนผลการดำเนินงานตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม มีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎจราจร ไปแล้วจำนวน 457 คน

ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 (รวม 7 วัน) ภายใต้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงวันหยุดยาวได้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
/////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 ธันวาคม 2560

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์