You are here

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดจำหน่ายเนื้อหมู 2 กิโลกรัมราคา 150 บาท รวม 10 จุด ตามโครงการประชารัฐหมูธงฟ้า เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดจำหน่ายเนื้อหมู 2 กิโลกรัมราคา 150 บาท รวม 10 จุด ตามโครงการประชารัฐหมูธงฟ้า เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุนบริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ ราคาถูก ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้(27 ธ.ค.60) ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐหมูธงฟ้า ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุนบริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ ราคาถูกให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนในระบบการจำหน่ายเนื้อสุกรที่ดีขึ้น และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ลี้ยงสุกร ภาคเอกชน และภาครัฐได้มีกิจกรรมร่วมกัน

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการประชารัฐ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งโครงการประชารัฐหมูธงฟ้า จะช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อหมูที่มีคุณภาพ แต่ราคาถูกกว่าท้องตลาด ขายเพียง 2 กิโลกรัม 150 บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากเพราะในตลาดทั่วไปยังราคากิโลกรัมละกว่า 100 บาท ซึ่งสามารถลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนได้อีกทางหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยผู้เลี้ยงหมูให้สามารถระบายสินค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันอุดหนุนหมูธงฟ้าได้ตามวัน เวลา และสถานที่ต่าง ๆ รวม 10 จุดตามที่กำหนด

นายโสภณ พรหมแก้ว นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการประชารัฐ เป็นกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล จึงได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดจำหน่ายเนื้อหมูธงฟ้า 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2560 และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2561 จำนวน 10 จุด คือ 1. ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.หัวอิฐ ถนนกะโรม 2.ร้านค้าชุมชนราชนิคม ถนนพัฒนาการคูขวาง 3.บ้านสบู่นมแพะ(เยื้องโรตีป้าหนอมสาขา 6) ถนนพัฒนาการคูขวาง 4. หน้าร้านโอเกะ(ตรงข้ามโรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา) ถนนนคร-ชะเมา 5.หน้าร้านนครพิกฟีด หัวถนน 6.ปากแพรก(ทุ่งสง) 7.ปั๊มน้ำมัน ปตท.กษิดิษออย หมู่ที่ 2 ต.ควนมุด อ.จุฬาภรณ์ 8.โรงเรียนบ้านควนมุด หมู่ที่ 1 ต.ควนมุด อ.จุฬาภรณ์ 9.สี่แยกควนเงิน ข้างป้อมตำรวจควนเงิน อ.ชะอวด และ 10.ใกล้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ ..//////////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์