ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยมีแผนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เชื่อมกับศูนย์กระจายสินค้า โลจิสติกส์ มุ่งสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยมีแผนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เชื่อมกับศูนย์กระจายสินค้า โลจิสติกส์ มุ่งสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมการผลิต (e-Industry) เพื่อให้นครศรีธรรมราชเป็นเครื่องยนต์สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศ

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวระหว่างประชุมเสวนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือไทย-เยอรมนี : ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแผนที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชื่อมกับศูนย์กระจายสินค้าโลจิสติกส์ที่มีอยู่แล้ว โดยจะสร้างความร่วมมือระหว่างนิคมอุสาหกรรมกับการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ที่การยางแห่งประเทศไทยอยู่หมื่นกว่าไร่ วันนี้โจทย์ข้อแรกสำเร็จไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เหลือในส่วนของการสร้างความเข้าใจ สร้างพลังความร่วมมือ เพื่อให้เห็นอนาคตของนครศรีธรรมราชที่มีพลังที่จะสร้างเศรษฐกิจ

จากที่ได้มีโอกาสพบกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่ภาคใต้ ได้มีโอกาสนำเรียนว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มากด้วยศักยภาพ อนาคตของนครศรีธรรมราชไม่ใช่เพียงแค่ขอเงินจากรัฐบาลเท่านั้น แต่อยากจะให้นครศรีธรรมราชเป็นเครื่องยนต์ที่สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศชาติ วันนี้ไม่เพียงแต่มีความเป็นเมืองเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมหนักบางส่วนเท่านั้น แต่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติ มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากเมืองอื่นอย่างสิ้นเชิง มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง แต่จุดแข็งต่างๆ เหล่านี้ยังไม่ได้ถูกดึงมาใช้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งจะยึดโยงไปถึงการสามารถสร้างเม็ดเงินได้

ขณะนี้เรื่องของนิคมอุตสาหกรรม อยู่ในขั้นตอนที่จัดเตรียมพื้นที่ จากที่ดูข้อมูลแล้วคิดว่าไปได้ ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมหาโอกาส โดยอาจเชิญรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม มาลงพื้นที่เพื่อพบปะกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากช่วยกันคนละไม้คนละมือ เชื่อว่าจะเห็น ความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมการผลิต (e-Industry) ของนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นได้แน่ในอนาคต ฉะนั้นถ้ามีโซนนิ่งในเรื่องของการพัฒนา การใช้เทคโนโลยี 4.0 เชื่อมกับศูนย์กระจายสินค้า เมื่อมีนิคมอุตสาหกรรมและมีศูนย์กระจายสินค้า ก็จะมีการส่งออก ซึ่งจะสร้างเศรษฐกิจได้ ยกระดับเรื่องของราคาพืชผล จัดระบบใหม่ โดยจะเป็นไปตามกรอบแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผมหวังใจว่า พลังแห่งความร่วมมือ พลังแห่งความเข้าใจ จะนำไปสู่การสร้างสิ่งที่ดีกว่าและดีต่อไป ดังสโลแกนของจังหวัดที่ว่า “นครศรีดี๊ดี นครศรีวันนี้ดีกว่าเดิม”

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังเผชิญกับปัญหาซ้ำซาก เรื่องภาวะน้ำท่วม การบริหารจัดการน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า เพราะน้ำถือเป็นปัจจัยหลัก “ขาดน้ำขาดชีวิต” ถ้าบริหารจัดการน้ำแล้งน้ำท่วมไม่ได้ อันนี้ก็ไปไม่ได้ และต่อไปจะเกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นจึงต้องมองให้เห็นทุกมุม โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจะระดมทีมจากส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่เข้ามาร่วม วันนี้ต้องเอานครศรีธรรมราชเป็นตัวตั้งให้ได้ ถ้าทุกคนมองเห็นว่าจังหวัดเป็นตัวตั้งการทำงานก็จะง่ายขึ้น ต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในรูปแบบประชารัฐ ต้องพยายามชักชวนภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทนำ เพราะเศรษฐกิจจะเดินได้เอกชนต้องเดินหน้า รัฐบาลช่วยหนุน และประชาชนพร้อม support จึงจะสำเร็จเกิดนิคมอุตสาหกรรม

///ชาลินี ศรีอ่ำอ่วม สวท.ทุ่งสง/ข่าว

http://npnt.prd.go.th/CenterWeb/News/PreviewNews?NT01_NewsID_Version=3733282&Center=True

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์