รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ อ.ท่าศาลา เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ อ.ท่าศาลา เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย
วันนี้(7 ธ.ค.60) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นเทศบาลตำบลท่าศาลา และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วย

สำหรับอำเภอท่าศาลา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 10 ตำบล 110 หมู่บ้าน 6 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 34,896 คน 10,300 ครัวเรือน โรงเรียนได้รับผลกระทบ 18 แห่ง ถนน 135 สาย ส่วนมูลค่าและความเสียหายอื่น ๆ เพิ่มเติม อยู่ระหว่างการสำรวจ

นายบุญโชค แก้วแกม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น กล่าวว่า ตำบลท่าขึ้นเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอนบพิตำ ทำให้ได้รับผลกระทบเต็มพื้นที่ 47 ตารางกิโลเมตร 15 หมู่บ้าน 11,000 คน 3,000 ครัวเรือน ได้ตั้งศูนย์อพยพ 2 แห่ง ที่โรงเรียนวัดทางขึ้น และถนนสายบ้านสีกั๊ก-หาดทรายแก้ว หมู่ที่ 1 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอยดูแลสุขภาพประชาชน ส่วน อบต.สนับสนุนเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ สำหรับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน คอสะพาน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากกัดเซาะ รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามพื้นที่ประสบอุทกภัยส่วนใหญ่น้ำได้ลดเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ยกเว้นหมู่ที่ 1 ที่น้ำยังท่วมสูงประมาณ 50-70 เซ็นติเมตร ..//////