รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอพิปูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอพิปูน

วันนี้(6 ธ.ค.60) ที่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอพิปูนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์น้ำ และให้กำลังประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน หลังมีรายงานฝนตกและตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลัน ส่วนสถานการณ์โดยทั่วไปในพื้นที่อำเภอพิปูน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 42 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 9,864 คน 4,046 ครัวเรือน โรงเรียน 6 แห่ง วัด 2 แห่ง ส่วนราชการ 3 แห่ง ถนน 28 สาย คอสะพาน 1 แห่ง ผนังกั้นน้ำ 1 แห่ง พืชไร่ 10 ไร่ พืชสวน 500 ไร่ บ่อปลา 4 บ่อ

ส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของทั้งจังหวัด มีพื้นที่ประสบอุทกภัย รวม 160 ตำบล 1,364 หมู่บ้าน 50 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 417,021 คน 130,490 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 6 ราย บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 246 หลัง วัด 62 แห่ง สถานศึกษา 432 โรง ส่วนราชการ 7 แห่ง ถนนเสียหาย 159 สาย สะพาน/คอสะพาน 12 แห่ง ท่อระบายน้ำ 2 แห่ง ฝาย 6 แห่ง ผนังกั้นน้ำ 1 แห่ง และประปา 4 แห่ง โดยบรรยากาศทั่วไปถึงขณะนี้ยังคงมีรายงานฝนตกในหลายพื้นที่ และมีรายงานฝนหยุดตกและมีแดดจ้าแล้วในหลายพื้นที่เช่นกัน โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ขณะที่ปริมาณน้ำจากบริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราชและแหล่งต้นน้ำเทือกเขาหลวงได้ไหลมาสมทบในพื้นที่รับน้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และออกประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/เสียงตามสายในเขตชุมชนต่างๆ เพื่อประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง/ที่ลุ่มและพื้นที่รับน้ำเร่งขนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพไปยังจุดปลอดภัยที่กำหนดไว้ โดยขณะนี้ปริมาณน้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ปรับระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เส้นทางสัญจรหลายเส้นทางไม่สามารถสัญจรได้ ดังนี้ ถนนพัฒนาการทุ่งปรังมีน้ำท่วมขังผิวจราจร ตั้งแต่หน้า central ถึง ซอย สท.หนึ่ง รถเล็กผ่านไม่ได้ ,ถนนศรีธรรมราช ตั้งแต่หน้าโรงเรียนนานาชาติถึงร้านชาวเรือ มีน้ำท่วมขังผิวจราจร รถผ่านไม่ได้ ,ถนนประตูลอด มีน้ำท่วมขังผิวจราจร รถยังวิ่งผ่านได้ตลอดสาย ,ถนนพัฒนาการคูขวาง ตั้งแต่หน้าโอเชี่ยนถึงแยกประตูลอดมีน้ำท่วมขังผิวจราจร รถเล็กใช้ความระมัดระวัง ,ถนนกะโรม ตั้งแต่ สะพานท่าเรียนถึง หน้าปั๊ม ปตท.หัวอิฐ มีน้ำท่วมขังผิวจราจรขาออกเมือง ใช้ได้ช่องทางเดียว ,ถนนสะพานยาว ตั้งแต่วงเวียนวัดศรีทวีถึงวงเวียนนอกไร่ มีน้ำท่วมขัง รถผ่านไม่ได้ ,ถนนประตูขาว ปิดการจราจร ,ซอยเพนียด ปิดการจราจร ,ซอยสารีบุตร ซอยมุมป้อม ปิดการจราจร , ถนนบ่ออ่างปิดการจราจร ,ถนนหน้าตลาดคูขวาง น้ำท่วมขังผิวจราจร รถเล็กใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ,ถนนท่าโพธิ์ ปิดการจราจร ,ซอยที่เชื่อมต่อระหว่างถนนศรีธรรมโศกกับถนนพัฒนาการคูขวาง รถผ่านไม่ได้ ,ถนนเบญจมฯ – นาพรุ มีน้ำข้ามผ่านผิวจราจรบริเวณบ้านทุ่งแย้งรถผ่านได้ช่องทางเดียวจัดการจราจรให้รถวิ่งสวนทาง ,ถนนจากสี่แยกเบญจมฯ- แยกบ้านยวนแหล ขาออกเมือง มีน้ำท่วมขัง วิ่งได้ช่องทางเดียว และถนนหน้าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีน้ำท่วมขัง รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้
////////////


6 ธันวาคม 2560 เวลา 15.43 น.