รอง ผวจ. นครศรีธรรมราช ร่วมตัดหญ้าให้วัว ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 50 ตัน

รอง ผวจ. นครศรีธรรมราช ร่วมตัดหญ้าให้วัว ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 50 ตัน

วันนี้ (5 ธันวาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม รวมพลังจิตอาสาตัดหญ้าให้วัว ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ โดยมีนายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญส่ง รัตนพร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราชร่วมในพิธี

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และ อาสาสมัครทุกคนที่ได้ร่วมการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งได้ร่วมตัดหญ้าในแปลงหญ้ากับจิตอาสาด้วย

ทั้งนี้ เนื่องด้วยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ภาคีเครือข่ายจิตอาสาปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” โดยร่วมกันจัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา ตัดหญ้าให้วัว ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย ” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจิตอาสา เครือข่ายปศุสัตว์ซึ่งเป็นเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากทุกอำเภอ จำนวน 118 คนพร้อมอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 66 เครื่อง และยานพาหนะบรรทุกจำนวน 45 คัน โดยตั้งเป้าตัดหญ้าสด ในแปลงหญ้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช เพื่อนำไปสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยวิกฤต จำนวน 50 ตัน.///