จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันไปถึง1 ธ.ค.60

จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันไปถึง1 ธ.ค.60

ภาวะฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่เสี่ยงหลายแห่ง กอรปกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกแจ้งเตือนประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่มีแนวโน้มจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นในช่วงวันที่ 28 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2560 จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างที่จะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ผ่านภาคใต้ตอนล่าง และทะเลอันดามัน ซึ่งจะส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยล่าสุดนายจำเริญ ทิพย์พงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 23 อำเภอ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง รายงานสถานการณ์ในพื้นที่มายังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดเตรียมความพร้อม 24 ชม. พร้อมทั้งจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อพร้อมสำหรับการเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้แสดงความห่วงใยไปยังประชาชนในพื้นที่ โดยขอให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในทุกด้าน จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ให้เพียงพอสำหรับใช้ในภาวะฉุกเฉินประมาณ 5 วัน ขนย้ายสิ่งของมีค่า ทรัพย์สินขึ้นที่สูงหรืออยู่ในที่ปลอดภัย หากน้ำท่วมสูงขอให้สับคัตเอ้าท์ลงหรือย้ายปลั๊กขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อต และหากประชาชนคิดอะไรไม่ออกขอให้โทรสายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรม ตลอด 24 ชั่วโมง และในส่วนของพี่น้องชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง และประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย
//////////////
อุไรวรรณ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
28 พฤศจิกายน 2560

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์