You are here

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามความก้าวหน้าการตกแต่งสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามความก้าวหน้าการตกแต่งสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้(20 ต.ค.60) เวลา 18.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงตกแต่งพื้นสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลอง สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ทีี่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการอย่างเต็ม ในขณะที่ประชาชนจำนวนมากได้เดินทางไปเยี่ยมชมพระเมรุมาศจำลองพร้อมถ่ายภาพแห่งประวัติศาสตร์เก็บไว้เป็นที่ระลึก

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดได้กำหนดให้มีการซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เหมือนจริงทุกขั้นตอน ในช่วงบ่ายวันที่ 23 ตุลาคม เพืี่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ส่วนในวันที่ 26 ตุลาคม จังหวัดมีมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่เป็นพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยได้กำหนดจุดจอดรถตามสถานที่ต่าง ๆ ไว้แล้ว พร้อมให้บริการรถรับส่งพี่น้องประชาชนจากจุดจอดรถมายังสนามหน้าเมือง ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งทางเฟซบุ๊ค และไลน์ ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ด้วย โดยเปิดให้วางดอกไม้จันทน์ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าอยากให้ผู้สูงอายุ และผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาก่อน เพราะอากาศยังไม่ร้อนมั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะได้วางดอกไม้จันทน์ครบทุกคน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า การจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามรูปแบบและแผนงานที่กำหนดไว้ทุกประการ ซึ่งมีความงดงามไม่แพ้จังหวัดใด ๆ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เพืี่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.///

วันนี้(20 ต.ค.60) เวลา 18.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงตกแต่งพื้นสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลอง สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ทีี่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการอย่างเต็ม ในขณะที่ประชาชนจำนวนมากได้เดินทางไปเยี่ยมชมพระเมรุมาศจำลองพร้อมถ่ายภาพแห่งประวัติศาสตร์เก็บไว้เป็นที่ระลึก

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดได้กำหนดให้มีการซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เหมือนจริงทุกขั้นตอน ในช่วงบ่ายวันที่ 23 ตุลาคม เพืี่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ส่วนในวันที่ 26 ตุลาคม จังหวัดมีมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่เป็นพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยได้กำหนดจุดจอดรถตามสถานที่ต่าง ๆ ไว้แล้ว พร้อมให้บริการรถรับส่งพี่น้องประชาชนจากจุดจอดรถมายังสนามหน้าเมือง ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งทางเฟซบุ๊ค และไลน์ ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ด้วย โดยเปิดให้วางดอกไม้จันทน์ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าอยากให้ผู้สูงอายุ และผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาก่อน เพราะอากาศยังไม่ร้อนมั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะได้วางดอกไม้จันทน์ครบทุกคน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า การจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามรูปแบบและแผนงานที่กำหนดไว้ทุกประการ ซึ่งมีความงดงามไม่แพ้จังหวัดใด ๆ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เพืี่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.///

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์