ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ พบปะสมาชิกจิตอาสาประเภทงานประชาสัมพันธ์ การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคฯ

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ พบปะสมาชิกจิตอาสาประเภทงานประชาสัมพันธ์ การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคฯ

วันนี้(17 ต.ค. 60)ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช นายชัยณรงค์ กาพย์เกิด ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ร่วมพบปะและหารือกับคณะกรรมการ คณะทำงาน และสมาชิกจิตอาสา ประเภทงานประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อพบปะหารือ ชี้แจงถึงบทบาท/ขอบเขต/แนวทางการปฏิบัติภารกิจในฝ่ายฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ตลอดทั้งเพื่อเป็นการซักซ้อม การมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกในฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีความครอบคลุมและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชาชนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น 84,136 คน ในจำนวนนี้เป็นจิตอาสา ประเภทงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 5,990 คน กระจายการปฏิบัติงานในพื้นที่ 23 อำเภอทั่วจังหวัดเพื่อสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ งานบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ณ สถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
///////////////
อุไรวรรณ/ข่าว
เทวัญญู-พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 ตุลาคม 2560

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์