ชนบทเมืองคอน!ยังไม่โตถนนหนทางยังเป็นลูกรังส่วนมาก

    เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วหรือเปล่า คำถามจากชุมชนในชนบทหลายๆพื้นที่ในนครศรีธรรมราช ทั้งที่ผ่านๆมา ถนน น้ำ ไฟ เป็นนโยบายหลักของพรรคการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่นในการพัฒนาชนบทและชุมชนต่างๆที่ห่างไกลเมือง

     เชื้อได้ว่า ชนบทนอกจากจะเป็นที่รวมของเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิต และเป็นตลาดรองรับการขยายตัวของความเจริญเติบโต ในภาคเศรษฐกิจสาขาอื่น ด้วยเหตุนี้ชนบท จึงเป็นรากฐานแห่งความเจริญ และความมั่นคงของชาติ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชนบท จึงเป็นปัญหาที่มีผลกระทบโยงใยถึงทุกส่วนของสังคม

การพัฒนาชนบทเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ในสภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว จึงประสบอุปสรรค และข้อขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงลงได้โดยง่าย โดยเฉพาะเรื่องการใช้งบจากส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นมักตกถึงชนบทน้อยเพราะมีการกระบวนการโกงกินในระบบเสียส่วนมาก 50% เท่านั้นที่ชุมชน!!มีโอกาสได้พัฒนาทั้งที่ผ่านๆมาและวันนี้ ////

 

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์