ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมบู้ธนิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม ในงานวันธรรมดา น่าเที่ยว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมบู้ธนิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม ในงานวันธรรมดา น่าเที่ยว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันนี้(11 พ.ค.60) เวลา 15.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายชาคริต สังขนิตย์ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมบู้ธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีดี๊ดีภาค 2 ภายใต้แคมเปญ นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างกวัางขวางมากยิ่งขึ้น โดยงานดังกล่าวมีไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารซี ชั้น 1 อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร .//

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์