You are here

ชาวสวนยางพาราระทมหนักหลังน้ำท่ววม 2 ครั้งซ้อนทำให้ยางใบหล่นหมดต้องปิดกรีดยาวไปอีกหลายเดือนกว่าใบใหม่จะออกมา

ชาวสวนยางพาราระทมหนักหลังน้ำท่ววม 2 ครั้งซ้อนทำให้ยางใบหล่นหมดต้องปิดกรีดยาวไปอีกหลายเดือนกว่าใบใหม่จะออกมา

 

หลังน่ำท่วม 2 ครั้นซ้อนก่อนปีใหม่และช่วงปีใหม่ชาวสวนยางอำเภอนบพิตำ หรือทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องพบกับความจนต่อเนื่องยาว เนื่องจากไม่มีรายได้จากการกรีดยาง เพราะรายได้หลักๆ มาจากยางพารา อีกทั้งฝนตกเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน รายจ่ายก็มีอยู่ทุกวัน รายรับก็ไม่มี  เลยทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราติดลบอย่างหนักเหมือนจะทุกครัวเรือน

 

จริงๆหากช่วนนี้ยังไม่ถึงช่วงยางผลัดใบธรรมดายังกรีดได้ตามปกติ ใบยางยังคงสมบูรณ์  แต่ครั้งนี้ใบยางเหมือนจะเป็นโรดเพราะโดนฝนมากเลยทำให้ใบยางร้วงหมดทั้งสวน เกษตรกรคงต้องรอใบยางกลับมาสมบูรณ์อีกจีงจะกรีดได้ /////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์