จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมข้อมูลสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ ท่องเที่ยว เพื่อดึงนักลงทุน

 

จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมข้อมูลสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ ท่องเที่ยว เพื่อดึงนักลงทุนและนักท่องเที่ยวชาวจีน ระหว่างการเยือนของรองนายกเทศมนตรีเมืองกุ้ยก่าง เขตปกครองตนเองกวางสี

 

วันนี้(25 พ.ค.59) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลและการต้อนรับรองนายกเทศมนตรีเมืองกุ้ยก่าง เขตปกครองตนเองกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเอกชน นายกสมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม

 DSC_6627_2

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชของรองนายกเทศมนตรีเมืองกุ้ยก่าง เขตปกครองตนเองกวางสี  ในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากคณะดังกล่าวต้องการมาศึกษาภูมิประเทศและศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน  โดยจะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีการเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และสถานที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่สำคัญในจังหวัด ดังนั้นจึงจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ให้พร้อมเพื่อนำเสนอในที่ประชุม เช่น สินค้าเกษตรว่ามีอะไรบ้างที่มีศักยภาพ ได้แก่ ผลไม้ชนิดต่าง ๆ อาทิ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ข้าวสาร เป็นต้น  สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  รังนก เป็นต้น และด้านท่องเที่ยว ได้แก่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศาสนา เป็นต้น  โดยมีการจัดโปรแกรมทัวร์เสนอให้กับคณะรองนายกเทศมนตรีเมืองกุ้ยก่างด้วย  รวมทั้งเรื่องอาหาร ของที่ระลึก ความปลอดภัย  เป็นต้น  นอกจากนี้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเดินทางไปเยือนเมืองกุ้ยก่างด้วย เพื่อกระชับความสัมพันธ์พร้อมนำสินค้าต่าง ๆ ดังกล่าวไปเสนอให้ชาวจีนด้วย

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า สิ่งที่ตนอยากเห็นมากที่สุดในการเดินทางมาเยือนของรองนายกเทศมนตรีเมืองกุ้ยก่าง คือ การต่อยอดในการด้านต่าง ๆ  เช่น มีนักลงทุนชาวจีนมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีนักท่องเที่ยวชาวจีนบินตรงมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

 

นายเชาว์  ประยูรธรรมฐิติ  นายกสมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า เมืองกุ้ยก่าง เขตปกครองตนเองกวางสี มีประชากรประมาณ 5.38 ล้านคน  เป็นเมืองท่าเรือแม่น้ำสามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้ ประมาณ 2,000 ตัน ซึ่งในการเดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชของรองนายกเทศมนตรีเมืองกุ้ยก่างในครั้งนี้ เป็นการสานต่อหลังจากที่นายจาง จิ้น สง อดีตกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา ได้ประสานงานไว้  จึงอยากให้หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยกันพัฒนาและสานงานต่ออย่างจริงจัง เพื่อให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว เพราะจังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพไม่น้อยกว่าจังหวัดอื่น ๆ….////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์