ทุกภาคส่วน ระดมรถบรรทุกน้ำส่งให้ รพ.มหาราช วันละ 600 คิว

ทุกภาคส่วน ระดมรถบรรทุกน้ำส่งให้ รพ.มหาราช วันละ 600 คิว หลังรถสูบน้ำระยะไกลของ ปภ.เขต ไม่สามารถสูบน้ำได้-เตรียมประชุมหางบประมาณเดินระบบท่อการประปาส่วนภูมิภาคเข้าเชื่อมกับระบบท่อ รพ.มหาราช ระยะทาง 1.5 กม.แก้ปัญหาได้ทั้งระบบ

 

เมื่อเวลา 09.00 น.  ที่ริมถนนสายนครศรีธรรมราช -ทุ่งสง บริเวณข้างห้างเซ็นทรัลพลาซ่า สาขานครศรีธรรมราช อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช นายดนัย  เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นายโชตินรินทร์  เกิดสม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี นายบุญยก คงกิจผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สุราษฎร์ธานี  นางสาวรุจิรา  เทพเมือง  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช  ผู้แทนสำนักชลประทานที่ 15  ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 41 และผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 25 คัน จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบรรทุกน้ำจากหัวจ่ายน้ำชั่วคราวของการประปาส่วนภูมิภาค ไปส่งให้กับโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช  หลังจากที่รถสูบน้ำระยะไกลของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี ไม่สามารถสูบน้ำได้ เนื่องจากจะทำให้น้ำในระบบท่อของการประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ

 

นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช  กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราช ต้องใช้น้ำวันละ 1,366 ลูกบาศก์เมตร จึงจำเป็นต้องหาน้ำจากหลายช่องทาง โดยส่วนหนึ่งยังคงได้รับน้ำประปาจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แต่จ่ายเป็นช่วงเวลา ในรอบเช้าและรอบเย็น และน้ำจากรถบรรทุกน้ำดังกล่าวให้ได้วันละอย่างน้อย  600 ลูกบาศก์เมตร

 

นายดนัย  เจียมวิเศษสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า  รถสูบน้ำระยะไกลของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี ที่นำมาช่วยเหลือไม่สามารถสูบน้ำได้ เนื่องจากจะทำให้น้ำในระบบท่อของการประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ  ดังนั้นจึงต้องหาแนวทางใหม่โดยจะเดินท่อเชื่อมกับท่อส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคจากด้านข้างของห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ไปยังโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ซึ่งจะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของ รพ.มหาราชได้ทั้งระบบ แต่ยังติดขัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งในวันนี้ ( 18 พ.ค.) จะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ เพื่อร่วมกันหาทางออกร่วมกันโดยเร่งด่วน ณ. ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช.ข่าวคืบหน้าจะนำเสนอต่อไป.

 

ไพฑูรย์  อินทศิลา/กัญญาณัฐ  เพ็ญสวัสดิ์ /นครศรีธรรมราช

18 พ.ค 2559

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์