You are here

จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีปฐมฤกษ์บรรจุพระสารีริกธาตุในพระบรมธาตุเจดีย์

จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีปฐมฤกษ์บรรจุพระสารีริกธาตุในพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช(จำลอง) รุ่นมรดกโลก

 

วันนี้(18 ก.พ.59) เวลา 12.30 น. ที่พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปฐมฤกษ์บรรจุพระสารีริกธาตุในพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช(จำลอง) รุ่นมรดกโลก โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวสาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร/รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุติ) เป็นประธานสงฆ์ มีนายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์  นายดนัย  เจียมวิเศษสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว  ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช  หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช(จำลอง) รุ่นมรดกโลก จำนวน 999 องค์ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชา นำรายได้สมทบทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช(พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ซึ่งได้จัดพิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษกไปแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ วิหารทับเกษตร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งภายในองค์พระบรมธาตุเจดีย์(จำลอง)ทุกองค์มีการบรรจุพระสารีริกธาตุด้วย  ดังนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้กำหนดจัดพิธีปฐมฤกษ์บรรจุพระสารีริกธาตุในพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช(จำลอง) รุ่นมรดกโลก ขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระสารีริกธาตุดังกล่าวจังหวัดได้รับมาจากวัดบวรนิเวศน์วิหาร กรุงเทพมหานคร และโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ถวายองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช(จำลอง) รุ่นมรดกโลก จำนวน 1 องค์ แด่พระเทพวินยาภรณ์ ประธานสงฆ์ และมอบให้แก่ผู้ที่ได้สั่งจองเช่าบูชาด้วย

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต่อว่า ผู้เลื่อมใสศรัทธาสามารถเช่าบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช(จำลอง) รุ่นมรดกโลก  องค์ละ 14,999 บาท ได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7535 6133 ,0 7531 0096  สำหรับองค์พระบรมธาตุฯจำลอง มีขนาดความสูง 37 เซนติเมตร ฐานกว้าง 22 เซนติเมตร ประกอบด้วย ยอดพระบรมธาตุลงรักปิดทอง บรรจุพระสารีริกธาตุ โดยใช้ข้อต่อเกลียว ฐานยอดเจดีย์ประดับพลอยสี่ทิศ  รอบฐานหุ้มผ้าพระบฏ มีโค๊ดหัวนะโม และใต้ฐานองค์พระบรมธาตุบรรจุองค์จตุคามรามเทพ 

 

 

พระเทพวินยาภรณ์  เจ้าอาวสาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร/รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุติ) กล่าวว่า  พระสารีริกธาตุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากไม่บูชาพระสารีริกธาตุจะหายไป แต่ถ้าบูชาพระสารีริกธาตุจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น ขอให้ผู้ที่เช่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช(จำลอง) ได้สักการบูชาด้วย  ../////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์