จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดยิ่งใหญ่งานบุญแห่งปีประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดยิ่งใหญ่งานบุญแห่งปีประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 18 – 22  กุมภาพันธ์  2559 จัดริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน เพื่อบูชาพระบรมธาตุเจดีย์

วันนี้(12 ก.พ.59) เวลา  17.00 น. ที่หน้าวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ  พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.อ.มโนช  จันทร์คีรี  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 41 นายสนั่น  ศิลารัตน์ ปลัด อบจ.นศ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช นายพงศ์สินธุ์  เสนพงศ์ รองนายก เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พ.ต.อ. หญิง อรวรรณ  ปานแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวลดาวัลย์  ช่วยชาติ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช และนายสุธรรม  ชยันต์เกียรติ   ประธานชมรมรักบ้านเกิดนครศรีธรรมราช   ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณี “มาฆบูชา  แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประจำปี 2559  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง     ทั้งนี้ก่อนการแถลงข่าวได้มีขบวนกลองยาวและริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จากลานโพธิ์ไปยังหน้าวิหารหลวง ซึ่งสร้างบรรยากาศให้การจัดแถลงข่าวในครั้งนี้มีความครึกครื้นมากยิ่งขึ้นด้วย

นายศิริพัฒ  พัฒกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า งานประเพณีมาฆบูชา  แห่ผ้าขึ้นธาตุ ถือเป็นงานบุญที่เปี่ยมไปด้วยพลังความเชื่อและศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน สำหรับปีนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะสงฆ์ กองทัพภาคที่ 4  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม มูลนิธิต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย และอำเภอปากพนัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ 800 ปี ซึ่งสนองยุทธศาสตร์จังหวัดในประเด็น “นครแห่งอารยธรรม” และสนับสนุนการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร(พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช)เป็นมรดกโลก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า การจัดงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ”  ในปีนี้ ถือว่ายิ่งใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระบฏ                                                                                                                                        แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชนำบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  โดยจะมีการจัดพิธีรับมอบผ้าพระบฏพระราชทานจากอำเภอปากพนัง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพบผ้าพระบฏ และสมโภชผ้าพระบฏ  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 16.00 น. ณ มณฑลพิธีสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จากนั้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 “วันมาฆบูชา” เวลา 15.00 น. จัดพิธีริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน 5 ผืน  ขบวนเกียรติยศ ผ้าพระบฏหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ภาคเอกชน จากหน้าศาลาประดู่หก สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ระยะทางประมาณ 2  กิโลเมตร โดยมี      พลเอกประสูติ  รัศมีแพทย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีลั่นฆ้องปล่อยริ้วขบวน  มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน ศึกษา พ่อค้า ประชาชนร่วมในพิธี  และเมื่อริ้วขบวนถึงลานโพธิ์หน้าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีการแสดงรำบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ ประกอบพิธีทางศาสนา กล่าวถวายผ้าพระบฏ แล้วอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทานบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ฯ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต่อว่า  สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดในงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประจำปี 2559 เช่น สาธิตการผลิต การทอ และการแสดงผ้าพระบฏ 4 ภาค  การจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง      “ต้นธารสยาม-ลังกาวงศ์” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษา ตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การสาธิตการผลิตและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชและตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์   กวนข้าวมธุปายาส(ยาคู) ณ วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กวนข้าวมธุปายาส 12 กระทะ 12  นักษัตร ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ พิธีสวดด้าน สวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา กิจกรรมสวดมนต์อาราธนาในศาสนพิธี  ตอบปัญหาเมืองลิกอร์ การประกวดร้องเพลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรม พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเวียนเทียน เป็นต้น  จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีนวล ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2559  พร้อมลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด ร่วมทำบุญใส่บาตร  ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรมเทศนา และ   ไปเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านทุกแห่ง

พ.อ. มโนช  จันทร์คีรี  เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวว่า การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559  ทางกองทัพภาคที่ 4 ได้จัดกำลังพลทั้งในส่วนของค่ายวชิราวุธ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร และนักศึกษาวิชาทหารรวมกว่า 1,200 นาย เข้าร่วมกิจกรรมแห่ผ้าพระบฏ 889 หลา จำนวน 3 ผืนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 นอกจากนี้ได้มีการแต่งกายทหารย้อนยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วงดุริยางค์ทหารเข้าร่วมในริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏด้วย พร้อมทั้งจัดเฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ ให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพมุมสูงด้วย

พ.ต.อ. หญิง อรวรรณ  ปานแก้ว  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า พล.ต.ต.วันไชย  เอกพรพิชญ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช และหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดกำลังทั้งในและนอกเครื่องแบบในการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 โดยตั้งกองอำนวยการร่วมที่สนามหน้าเมืองและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยใช้กำลังตำรวจภูธร และตำรวจอาสารวมกว่า 200 นาย และหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวประสบเหตุต่าง ๆ รวมทั้งได้เบาะแสอาชญากรรมต่าง ๆ ขอให้โทร.แจ้งได้ที่หมายเลข 191 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้จัดกำลังตำรวจเข้าร่วมในริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏด้วย

นายสนั่น  ศิลารัตน์  ปลัด อบจ.นศ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช  กล่าวว่า อบจ.นครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 500,000 บาท ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกวดสวดมนต์ ตอบปัญหาเมืองลิกอร์ การประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมเวียนเทียน การจัดสถานที่กวนข้าวมธุปายาส ณ วัดพระมหาธาตุฯ เป็นต้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ผ่านสื่อต่าง ๆ

นายพงศ์สิน  เสนพงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนการจัดงานมาฆบูชา  แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 อย่างเต็มที่ เช่น การจัดตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และการสาธิตการผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  พิธีทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา การจัดริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏ การปฐมพยาบาล รถสุขาเคลื่อนที่ การดูแลรักษาความสะอาด บริการน้ำดื่ม  รวมทั้งการจัดกำลังคนเข้าร่วมกิจกรรมแห่ผ้าพระบฏ  การประชาสัมพันธ์การจัดงานในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

นางสาวลดาวัลย์  ช่วยชาติ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า ทั้งก่อนการจัดงานและระหว่างการจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559  ททท.นครศรีธรรมราช ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น การจัดแถลงข่าวที่กรุงเทพมหานคร เชิญสื่อมวลชนทั้งรายการโทรทัศน์ นิตยสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์และบทความต่าง ๆ ลงในนิตยสาร นอกจากนี้ได้จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน จัดทำ e-poster แปลเป็นภาษาจีน เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ที่มีเชื้อสายจีนให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช   และที่ได้เชิญสื่อมวลชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย เดินทางเข้าร่วมงานในครั้งนี้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนที่นับถือพุทธ ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ททท. ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไหว้พระและกลุ่มผู้หญิงที่มีอัตราซื้อระดับปานกลาง  เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมตามเส้นทางเมืองต้องห้ามพลาดพลัส กรุงเทพฯ –พัทุลง – นครศรีธรรมราช  และภาพยนตร์ 4 มิติ เป็นสารคดีพุทธประวัติ เรื่อง พระพุทธศาสดาของโลก..สู่อารยธรรมเมืองนครฯ ในครั้งนี้ด้วย   จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมบูธเมืองต้องห้ามพลาดพลัส ณ นครศรีธรรมราช “นครแห่งอารยธรรม” พบกับความตื่นตา ตื่นใจกับภาพยนตร์ 4 มิติ ระบบเสียงรอบทิศทางและเอฟเฟกซ์ น้ำ ลม แสงสีเสียงเต็มครบทุกอณู แฝงเรื่องราวประวัติของพระพุทธเจ้า ประวัติงานประเพณีมาฆบูชา และอารยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนคร  ณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

นายสุธรรม  ชยันต์เกียรติ   ประธานชมรมรักบ้านเกิดนครศรีธรรมราช   กล่าวว่า ในงานมาฆบูชา  แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 ชมรมรักบ้านเกิดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง บริเวณตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ฝั่งสวนศรีธรรมโศกราช โดยเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าช่วยกันลงทุนออกค่าใช้จ่ายเอง ไม่มีการจ้างผู้รับเหมาแต่อย่างใด เพื่อให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดงาน  สำหรับการกวนข้าวมธุปายาส 12 กระทะ 12  นักษัตร จัดบริเวณตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ฝั่งสนามหน้าเมือง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกวนข้าวมธุปายาส 12 กระทะ 12 นักษัตร สามารถบริจาคผลไม้นานาชนิดได้ตั้งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 และสามารถจองกระทะกวนข้าวตามปีนักษัตรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ขอให้จัดเตรียมคนมาช่วยกวนข้าวก็พอ โดยเฉพาะช่วงดึก เพราะการกวนข้าวมธุปายาสต้องใช้เวลา 6-8 ชั่วโมง โดยกำหนดจัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส ณ สนามหน้าเมืองในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. โดยจัดให้มีพิธีพราหมณ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนกวนข้าวด้วย  ส่วนที่วีชัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จะกวนข้าวในเวลา 15.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์เช่นเดียวกัน  นอกจากนี้ยังมีการกวดข้าวมธุปายาสที่วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559..//////////

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์