อบจ.นครศรีธรรมราช ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าว โครงการ “สานฝัน ปั้นน้ำใจ สายใย อบจ.นศ.”

อบจ.นครศรีธรรมราช ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าว

  • โครงการ “สานฝัน ปั้นน้ำใจ สายใย อบจ.นศ.”

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “สานฝัน ปั้นน้ำใจ สายใย อบจ.นศ.” ประจำปีงบประมาณ 2559  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกิจกรรม มอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุ ,มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน ,บริการตัดผมฟรี ,ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ,ฝึกสอนทักษะการเล่นกีฬา ,กิจกรรมสันทนาการ ,จัดทำน้ำหมักชีวภาพและคัดแยกขยะ ,ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ,พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมทำข่าวโครงการ “สานฝัน ปั้นน้ำใจ สายใย อบจ.นศ.” ในวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น.  ณ  โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

**********************************************

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 

 

ใส่ความเห็น

Top
Loading...
ข้ามไปยังทูลบาร์